PJ TRADE CENTRE Damansara Perdana, Petaling Jaya

Menara Hasil

G Khidmat Duti Stem
Unit Khidmat Pelanggan
Kaunter Khidmat Pelanggan
L Unit Pembelajaran
Bilik KPP Khidmat Pelanggan
Bilik Perbincangan Pembayar Cukai
3 Dewan Hasil Sri Mutiara
4 Taska Hasil
5 Unit Pungutan (Tunggakan Hasil)
6 Unit Pungutan (Bayaran Balik)
7 Unit CKHT
Unit Pengesanan
Unit Penguatkuasaan (PCB dan Majikan)
8 Pusat Khidmat Pelanggan PJ
9 Pusat Khidmat Pelanggan PJ
10 Unit Audit Meja Penggajian
11 Unit Audit Meja Syarikat
Unit Audit Meja Selain Syarikat
12 Unit Undang-Undang
13 Unit Audit Luar Syarikat
Unit Audit Luar Selain Syarikat
14 Unit Audit Luar Syarikat
Unit Audit Luar Selain Syarikat
15 Unit Audit Luar Syarikat
16 Cawangan Siasatan Putrajaya
17 Cawangan Siasatan Putrajaya
18 Unit Pengurusan Dokumen
19 Pejabat Pengarah Cawangan
Unit Pentadbiran
20 Dewan Persidangan Sri Intan